Przejdź do treści

Ciepło Zimno

Podziel się żartem:

Nauczyciel wyjaśnia dzieciom:
– Ciepło powoduje powiększanie się rzeczy, a zimno powoduje kurczenie się. Czy ktoś poda jakiś przykład?
Zgłasza się Jasiu:
– W lecie wakacje trwają dwa miesiące, a w zimie tylko dwa tygodnie.

Podziel się żartem: