Przejdź do treści

Zasady I Warunki Użytkowania

Opublikowano 15.08.2023

Zgoda Użytkownika

To jest umowa pomiędzy GwiazdyHumoru.pl (działącym pod nazwą handlową „GwiazdyHumoru”), która jest właścicielem i operatorem https://gwiazdyhumoru.pl/ („Strona internetowa GwiazdyHumoru ”), oraz oprogramowania GwiazdyHumoru (zbiorczo „GwiazdyHumoru”, „Usługi” lub „Usługi”) a Użytkownikiem usług („użytkownik” lub „Użytkownik”). KORZYSTAJĄC Z TYCH USŁUG, UŻYTKOWNIK POTWIERDZA I AKCEPTUJE NINIEJSZE ZASADY I WARUNKI UŻYTKOWANIA ORAZ POLITYKĘ PRYWATNOŚCI GwiazdyHumoru, KTÓRE SĄ DOSTĘPNE NA STRONIE https://gwiazdyhumoru.pl/polityka-prywatnosci/ I WŁĄCZONE DO NINIEJSZYCH ZASAD I WARUNKÓW PRZEZ ODNIESIENIE. Jeśli Użytkownik nie akceptuje jakichkolwiek z niniejszych warunków, nie może korzystać z Usług.

Dopuszczalne treści i sposób użytkowania

GwiazdyHumoru naszą uwagę skupiamy na zapewnieniu naszym Użytkownikom pozytywnego i pomocnego doświadczenia. Chcemy, aby GwiazdyHumoru było wygodnym, bezpiecznym i przyjemnym miejscem dla wszystkich użytkowników i ich społeczności. To oznacza, że każdy musi stosować się do zasad. Użytkownik nie może:

 • Naruszać jakichkolwiek praw lub zasad.
 • Wysyłać niechcianych lub niedozwolonych reklam lub komunikatów handlowych, takich jak na przykład spam.
 • Wykorzystywać robota internetowego lub zbierać danych ani w jakikolwiek sposób uczestniczyć w wykorzystywaniu oprogramowania przeznaczonego do zbierania danych ze Strony internetowej lub Usług, wliczając w to oprogramowanie szpiegujące (spyware).
 • Używać zautomatyzowanych metod podczas korzystania z tej Strony internetowej lub Usług.
 • Śledzić, nękać, dręczyć, poniżać lub krzywdzić innego użytkownika.
 • Publikować nielegalnych, szkodliwych, nieprzyzwoitych lub pornograficznych treści.
 • Podszywać się pod kogoś.
 • Publikować treści szkodliwych, nawołujących do przemocy, pełnych nienawiści, gróźb lub zawierających nieuzasadnioną przemoc lub jej obrazy.
 • Korzystać z GwiazdyHumoru w celach nielegalnych, mylnych, szkodliwych lub dyskryminacyjnych.
 • Publikować treści, których nie ma prawa przekazywać.
 • Publikować treści, które naruszają znaki towarowe lub prawa autorskie.
 • Publikować tekstów zawierających wirusy lub szkodliwe oprogramowanie.
 • Publikować treści typu spam lub linków zachęcających do klikania.
 • Próbować obejść jakiekolwiek środki techniczne, które zostały wdrożone przez GwiazdyHumoru lub dostawców usług  GwiazdyHumoru lub jakąkolwiek stronę trzecią (uwzględniając innego użytkownika) w celu zabezpieczenia Strony internetowej lub Usług.
 • Próbować rozszyfrowywać, dekompilować, dezasemblować lub odtwarzać żadnego oprogramowania wykorzystywanego do funkcjonowania Strony internetowej lub Usług.
 • Popierać, zachęcać lub pomagać jakimkolwiek stronom trzecim w działaniach wymienionych powyżej.

Prawa Zastrzeżone

GwiazdyHumoru może wedle własnego uznania trwale usunąć konta użytkowników, którzy naruszają Zasady i warunki użytkowania. GwiazdyHumoru zastrzega sobie prawo do przeglądania Grup Prywatnych WYŁĄCZNIE w celach naprawy błędów, rozpatrywania skarg dotyczących naruszenia Zasad i warunków użytkowania lub gdy będzie wymagało tego prawo. GwiazdyHumoru zastrzega sobie prawo do przeglądania Stron, Grup Zamkniętych, Grup Otwartych i innych grup w Katalogu Grup Otwartych GwiazdyHumoru, w celu oceny ich zgodności z niniejszymi Zasadami i warunkami użytkowania. GwiazdyHumoru zastrzega sobie prawo do usuwania niewłaściwych treści bez ostrzeżenia. GwiazdyHumoru może usunąć dowolne treści lub publikowane w serwisie informacje, jeśli uzna, że naruszają one nasze Zasady i warunki użytkowania.

 GwiazdyHumoru zastrzega sobie prawo do zablokowania stron, grup i użytkowników, którzy nie przestrzegają Zasad i warunków użytkowania GwiazdyHumoru według własnego uznania i interpretacji tych Zasad i warunków użytkowania. Użytkownikom, stronom i grupom publikującym treści, które naruszają te warunki lub przeciw którym toczy się dochodzenie, może zostać ograniczona widoczność różnych części GwiazdyHumoru , włącznie z wyszukiwaniem. Strony, grupy i użytkownicy nie muszą być powiadamiani w żadnym z tych przypadków. Zablokowane strony, grupy i użytkownicy mogą skontaktować się z GwiazdyHumoru w celu uzyskania dodatkowych informacji. Zastrzegamy sobie prawo do udzielenia lub nieudzielenia odpowiedzi na takie prośby. Prosimy o przestrzeganie reguł i przepisów zawartych w Zasadach i warunkach użytkowania GwiazdyHumoru.

Chociaż mamy prawo do monitorowania działalności i treści związanych z GwiazdyHumoru, nie jesteśmy zobowiązani do wykonywania tej czynności. Nie gwarantujemy dokładności, integralności ani jakości żadnych treści zamieszczanych przez użytkowników. Z uwagi na to, iż standardy społecznościowe różnią się od siebie, a poszczególne osoby czasami nie przestrzegają naszych zasad i praktyk, Użytkownik akceptuje, że w procesie korzystania z GwiazdyHumoru może być narażony na treści, które uzna za obraźliwe lub budzące sprzeciw w społeczności. Nie wspieramy, nie gwarantujemy ani nie odpowiadamy za kompletność, prawdziwość, dokładność ani wiarygodność jakichkolwiek Treści lub komunikatów zamieszczonych na GwiazdyHumoru ani nie popieramy żadnych opinii wyrażonych na GwiazdyHumoru. Możemy rozpatrywać skargi i naruszenia naszych zasad, które zwrócą naszą uwagę, a także możemy podjąć dowolne działania, które uważamy za stosowne, włącznie z między innymi wydawaniem ostrzeżeń, usuwaniem treści lub zamykaniem kont i/lub abonamentów. Zastrzegamy sobie jednak także prawo do niepodejmowania żadnych działań. W żadnym wypadku nie będziemy w żaden sposób odpowiedzialni za jakiekolwiek treści, w tym między innymi za błędy lub pominięcia w jakichkolwiek treściach, ani za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku dostępu, odmowy dostępu lub korzystania z jakichkolwiek treści na Stronie internetowej.

Ze względu na ograniczenia wydatków oraz przestrzeni do przechowywania danych, GwiazdyHumoru zastrzega sobie prawo do zamknięcia i usunięcia konta każdego użytkownika, które nie było zalogowane w ciągu 6 miesięcy lub dłużej.GwiazdyHumoru  powiadomi za pomocą poczty elektronicznej lub wiadomości SMS wszystkich użytkowników, których konta zamierza usunąć, jeśli byli oni nieaktywni przez okres dłuższy niż 5 miesięcy, a także zapewni tym użytkownikom co najmniej 30-dniowy okres wypowiedzenia oraz możliwości dotyczące sposobu zachowania ich treści i konta w GwiazdyHumoru lub sposobu pobrania ich treści na komputer osobisty. GwiazdyHumoru  prześle ostateczne powiadomienie co najmniej 48 godzin przed usunięciem konta.

GwiazdyHumoru zastrzega sobie prawo do przeniesienia prawa własności i administracji lub rozwiązania Grupy Otwartej lub Strony, która została porzucona przez właściciela i wyznaczonych administratorów Strony lub Grupy. Stronę lub Grupę Otwartą uznaje się za porzuconą, jeśli właściciel lub administratorzy Strony lub Grupy nie logują się na  GwiazdyHumoru przez co najmniej 6 miesięcy lub nie publikują na Stronie lub Grupie przez co najmniej 6 miesięcy. Gdy nastąpi przeniesienie praw własności do Strony lub Grupy i administracji, GwiazdyHumoru może później w dowolnym momencie przenosić te prawa.

Dla kogo przeznaczone są nasze usługi

GwiazdyHumoru mogą korzystać wszystkie osoby w wieku co najmniej 16 lat, które akceptują niniejsze Zasady i warunki użytkowania. Polityka prywatności oraz Zasady i warunki użytkowania obowiązują i mają zastosowanie za każdym razem, gdy użytkownicy znajdują się wyraźnie w obrębie GwiazdyHumoru i nie są zaangażowani w żadną aktywność na witrynach stron trzecich. Osoby w wieku co najmniej 16 lat mogą również łączyć się z witrynami stron trzecich, w których posiadają konta. Gdy Użytkownik jest zaangażowany i połączony za pośrednictwem GwiazdyHumoru z witrynami stron trzecich, zgadza się on i akceptuje, że komentarze czy opublikowane lub udostępnione treści na witrynach stron trzecich podlegają ich polityce prywatności oraz warunkom, a także ich jurysdykcji. Powyższe stwierdzenia znajdują również zastosowanie, gdy Użytkownik kliknie na reklamę lub kupon. GwiazdyHumoru nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty związane z korzystaniem z jakiejkolwiek witryny lub usług online stron trzecich. Użytkownik powinien zawsze przeczytać warunki i politykę prywatności witryny lub usługi online strony trzeciej przed rozpoczęciem korzystania z niej, zarówno w związku z bezpośrednim, jak i pośrednim korzystaniem z tej Strony lub Usług. GwiazdyHumoru nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody związane z korzystaniem Użytkownika z witryn jakichkolwiek stron trzecich lub serwisów online. Użytkownik zawsze powinien przeczytać zasady i warunki użytkowania oraz politykę prywatności witryny stron trzecich lub serwisów online przed skorzystaniem z nich, bez względu na to, czy robi to bezpośrednio czy w związku z korzystaniem z tej Strony internetowej lub Usług.

Prywatność

Ochrona danych osobowych i prywatności Użytkownika jest dla nas niezwykle ważna. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności danych swojego konta GwiazdyHumoru , włącznie z nazwą użytkownika i hasłem. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie działania podejmowane przy użyciu jego konta GwiazdyHumoru i zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia GwiazdyHumoru o jakimkolwiek nieuprawnionym dostępie do jego konta GwiazdyHumoru lub nieuprawnionym korzystaniu z tego konta. GwiazdyHumoru nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty związane z nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem konta użytkownika GwiazdyHumoru. Więcej informacji na temat znaczenia i ochrony prywatności użytkowników PWA można znaleźć w Polityce Prywatności.

Własność treści Użytkownika

Materiały, w tym między innymi tekst, dane, obrazy, grafiki, zdjęcia, nagrania, środki audiowizualne, filmy i jakiekolwiek inne treści publikowane przez użytkowników GwiazdyHumoru  (“Materiały użytkownika”) należą do strony zamieszczającej te treści. Użytkownik GwiazdyHumoru jest w pełni odpowiedzialny za swoje własne treści. Przesyłając swoje materiały lub w inny sposób przekazując je poprzez lub korzystając z GwiazdyHumoru , Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie prawa i upoważnienia wymagane do publikowania, przesyłania, wyświetlania, produkowania lub przekazywania w inny sposób takich treści. Użytkownik zobowiązuje się do nieprzesyłania materiałów, które są lub zawierają własność intelektualną stron trzecich, na wykorzystywanie której nie ma pozwolenia. Użytkownik zobowiązuje się także, że jego Treści nie naruszają praw własności intelektualnej, praw prywatności, praw publicznych ani jakichkolwiek innych praw stron trzecich.

GwiazdyHumoru nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, przydatność, bezpieczeństwo lub prawa własności intelektualnej do lub związane z Materiałami Użytkownika, które mogą naruszać prawo i być nierzetelne, obraźliwe, nieprzyzwoite czy niestosowne. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że za wszystkie informacje zamieszczone lub przesłane za pośrednictwem GwiazdyHumoru wyłączną odpowiedzialność ponoszą osoby, które zamieściły takie treści i że nie jesteśmy i nie będziemy odpowiedzialni za jakiekolwiek błędy lub pominięcia w jakiejkolwiek treści. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie możemy zagwarantować prawdziwości tożsamości użytkowników ani rzetelności danych przesyłanych między użytkownikami, z którymi Użytkownik może mieć styczność w trakcie korzystania z GwiazdyHumoru.

Hasła

Użytkownik jest odpowiedzialny za ochronę hasła używanego przez niego do uzyskania dostępu do GwiazdyHumoru oraz za wszelkie działania lub czynności wykonywane z użyciem jego hasła. Zachęcamy do stosowania mocnych haseł (haseł, które wykorzystują kombinację wielkich i małych liter, cyfr i symboli) na koncie użytkownika. GwiazdyHumoru nie może i nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z nieprzestrzegania powyższych zasad.

Niewłaściwe wykorzystanie nazwy użytkownika, strony lub grupy

Sprzedaż nazwy użytkownika, strony, grupy: Nie wolno kupować lub sprzedawać nazwy użytkownika, nazwy strony lub nazwy grupy GwiazdyHumoru .

Celowe zajmowanie nazwy użytkownika, strony lub grupy (cybersquatting): Nie wolno celowo zajmować (stosować cybersquattingu) nazwy użytkownika, nazwy strony lub nazwy grupy, które są zbieżne z nazwą znanej firmy, osoby itp. Czynnikami, które możemy wziąć pod uwagę przy ustalaniu, czy jest to celowe zajęcie (cybersquatting) danej nazwy użytkownika, nazwy strony lub nazwy grupy, są między innymi:

 • liczba stworzonych stron,
 • tworzenie kont w celu uniemożliwienia wykorzystania ich nazw przez innych,
 • tworzenie kont w celu ich sprzedaży oraz
 • wykorzystanie treści udostępnianych przez strony trzecie w celu utrzymania kont z ich nazwą.

Fałszywe konta

Użytkownik nie może rejestrować ani tworzyć fałszywych i mylących kont. Chociaż Użytkownik może zakładać na  GwiazdyHumoru konto fanowskie, parodiujące, komentujące lub pod pseudonimem, to nie może on podawać na koncie informacji wprowadzających w błąd lub spamować, zachowywać się w sposób obraźliwy czy zakłócać spokoju, wliczając w to próby manipulowania rozmowami na GwiazdyHumoru . Czynnikami, które możemy wziąć pod uwagę przy ustalaniu, czy dane konto jest fałszywe, są między innymi:

 • Wykorzystanie zdjęcia kradzionego lub pobranego z giełdy zdjęć (stock)
 • Wykorzystanie kradzionego lub skopiowanego życiorysu profilu
 • Świadome użycie mylnych informacji na profilu

Więcej o spamie

Użytkownik nie może korzystać z usług GwiazdyHumoru w celu spamowania kogokolwiek. Spam jest na GwiazdyHumoru definiowany ogólnie jako masowa lub agresywna działalność, której celem jest manipulowanie lub zakłócanie GwiazdyHumoru, lub jako aktywność użytkowników na GwiazdyHumoru , której celem jest kierowanie ruchu lub uwagi na niepowiązane konta, produkty, usługi lub inicjatywy. Do czynników, które możemy wziąć pod uwagę przy ustalaniu, jakie zachowania są uznawane za spam, zalicza się między innymi to, czy:

 • Użytkownik poprosił o dołączenie do wielu grup lub zaprosił dużą liczbę innych użytkowników do znajomych lub zaczął obserwować i/lub przestał obserwować dużą liczbę kont użytkowników lub stron w krótkim okresie,
 • posty lub komentarze Użytkownika w większości zawierają linki i/lub są udostępniane bez komentarza,
 • wiele osób zablokowało Użytkownika w związku z dużą ilością nieukierunkowanych, nieproszonych lub duplikujących się treści lub aktywności na jego koncie,
 • otrzymamy wiele skarg odnośnie spamowania przez Użytkownika;
 • posty publikowane przez Użytkownika duplikują się lub w znaczniej części zawierają podobne treści, odpowiedzi, komentarze do różnych stron, grup lub użytkowników, lub jeśli Użytkownik tworzy duplikujące się lub w znacznej części podobne konta,
 • Użytkownik opublikuje kilkukrotnie aktualizację strony, grupy, użytkownika lub tematu z zamiarem osłabienia lub manipulacji tematem, w celu skupienia ruchu lub uwagi na niepowiązanych kontach, produktach, usługach lub inicjatywach;
 • Użytkownik publikuje wiele nieproszonych postów, komentarzy, odpowiedzi lub wzmianek,
 • Użytkownik dodaje masowo użytkowników do list lub zachowuje się agresywnie,
 • Użytkownik losowo lub agresywnie angażuje się w aktywności na stronach, grupach lub z użytkownikami w celu skupienia ruchu lub uwagi na niepowiązanych kontach, produktach, usługach lub inicjatywach;
 • Użytkownik stale publikuje dane kont innych użytkowników, przedstawiając je jako swoje własne (np. życiorys, posty, komentarze, profil, URL użytkownika itd.),
 • Użytkownik publikuje wprowadzające w błąd, mylne lub złośliwe linki (np. linki afiliacyjne, linki do złośliwych/przechwycających kliknięcia stron itd.). Konta stworzone w celach zastąpienia lub naśladowania zawieszonych kont mogą zostać permanentnie zawieszone.
 • Możemy także usunąć konta, którym GwiazdyHumoru, według własnego uznania, przypisuje podmioty, o których wiadomo, że naruszają Zasady i warunki użytkowania GwiazdyHumoru.

Nasze zaangażowanie w ochronę danych

GwiazdyHumoru wykorzystuje uzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia zabezpieczenia fizyczne, zarządcze i techniczne w celu zachowania integralności i bezpieczeństwa danych osobowych Użytkownika. Nie możemy jednak zapewnić lub zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek danych, które Użytkownik przesyła na GwiazdyHumoru , a zatem robi to na własne ryzyko. Nigdy nie zaleca się korzystania z niezabezpieczonej sieci Wi-Fi lub z innych niezabezpieczonych sieci podczas wysyłania wiadomości za pośrednictwem Usługi GwiazdyHumoru. Po otrzymaniu danych od Użytkownika, GwiazdyHumoru podejmuje ekonomicznie uzasadnione działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów. Użytkownik powinien jednak pamiętać, iż nie stanowi to gwarancji, że w wyniku złamania jakichkolwiek naszych zabezpieczeń fizycznych, technicznych lub zarządczych nikt nie uzyska dostępu, nie ujawni, nie zmieni lub nie zniszczy takich danych. Jeśli GwiazdyHumoru dowie się o złamaniu systemów bezpieczeństwa, może podjąć próbę powiadomienia Użytkownika drogą elektroniczną, aby mógł on podjąć odpowiednie kroki w celu ochrony. Gdy dojdzie do złamania systemów bezpieczeństwa, GwiazdyHumoru może zamieścić powiadomienie na stronie GwiazdyHumoru lub za pośrednictwem Usług GwiazdyHumoru  .

Treści w GwiazdyHumoru

Podczas korzystania z naszych Usług przetwarzamy wszystkie dane, jakie Użytkownik wyraźnie zamieszcza na Stronie internetowej (“Treści” Użytkownika), w tym imię i nazwisko, adres e-mail, dane profilowe, posty, komentarze, zdjęcia, nagrania głosowe, filmy, pliki, emoji itp. GwiazdyHumoru wykorzystuje Treści Użytkownika wyłacznie w celu obsługi i zapewnienia mu pełnych możliwości korzystania z GwiazdyHumoru. Użytkownik sam kontroluje to, w jaki sposób przetwarzamy jego Treści poprzez ustawienia Prywatności i Udostępniania na jego koncie GwiazdyHumoru. Użytkownik może w dowolnym momencie edytować/zaktualizować, pobrać lub usunąć Treści ze swojego konta.

Dane dziennika GwiazdyHumoru

Podczas korzystania z naszych Usług możemy otrzymywać dane Użytkownika (“Dane dziennika”), w tym jego adres IP, rodzaj przeglądarki, system operacyjny, stronę odsyłającą, odwiedzane strony internetowe, lokalizację oraz informacje o jego operatorze komórkowym i urządzeniu (włącznie z identyfikatorem urządzenia i aplikacji). Dane dziennika otrzymujemy wówczas, gdy Użytkownik korzysta z naszych Usług, na przykład gdy odwiedza nasze witryny internetowe, loguje się do naszych Usług, ma styczność z powiadomieniami e-mail, używa konta użytkownika w celu uwierzytelnienia w witrynie internetowej lub aplikacji stron trzecich. Możemy również otrzymywać Dane dziennika, gdy użytkownik kliknie, wyświetli lub ma styczność z linkami w naszych Usługach, włącznie z linkami służącymi do pobierania aplikacji stron trzecich za pośrednictwem GwiazdyHumoru. GwiazdyHumoru wykorzystuje Dane dziennika w celu zapewnienia, zrozumienia i udoskonalenia swoich Usług. Usuwamy Dane dziennika lub usuwamy wszelkie wspólne identyfikatory konta, takie jak nazwa użytkownika, pełny adres IP lub adres e-mail, maksymalnie po upływie 12 miesięcy.

Przenoszenie swoich danych

Użytkownik może w dowolnym momencie odzyskać od GwiazdyHumoru cały pakiet Treści, korzystając z funkcji „Pobierz swoje Treści” na swoim koncie. Po wybraniu tej funkcji Użytkownik będzie mógł pobrać swoje Treści na osobiste urządzenie i zdecydować, w jaki sposób przenosić te dane do wybranego przez siebie miejsca.

Usuwanie konta – prawo do całkowitego usunięcia

Użytkownik przez cały czas może w łatwy sposób zrezygnować z naszych usług i usunąć swoje konto, jak również WSZYSTKIE Treści, jeśli nie chce dalej korzystać z naszych usług. Użytkownik może znaleźć tę opcję w „Ustawieniach”, a dokładniej tam, gdzie jest napisane „Usuń moje konto”. Gdy Użytkownik usunie jakiekolwiek swoje Treści lub całe swoje konto, usuniemy Treści Użytkownika z naszych serwerów tak szybko, jak pozwala nam na to nasz projekt infrastruktury (im więcej danych usunie Użytkownik, tym dłużej potrwa proces usuwania). Po usunięciu przez nas Treści Użytkownika z naszych serwerów, te same treści mogą pozostać na naszych kopiach zapasowych przez ograniczony okres czasu (maksymalnie 6 miesięcy) ze względu na przepisy o ochronie danych i nasze protokoły ochrony zawartości kopii zapasowych. Dane Użytkownika, które tymczasowo znajdują się na naszych kopiach zapasowych, zabezpieczamy dodatkowymi protokołami bezpieczeństwa. Jeśli kiedykolwiek będziemy musieli przywrócić nasze kopie zapasowe na główne serwery GwiazdyHumoru (w rzadkich przypadkach, jak na przykład w celu odzyskania ich po klęsce żywiołowej), a jakiekolwiek Treści Użytkownika, po uprzednim usunięciu ich z naszych głównych serwerów, będą nadal znajdować się na naszych kopiach zapasowych, zostaną one usunięte przed lub tuż po przeniesieniu kopii zapasowych na główne serwery.

Dodatkowe polityki dotyczące stron, grup i wydarzeń

 1. Fałszywe lub mylące strony, grupy lub wydarzenia
  Strony, grupy i wydarzenia nie mogą być mylące, niezgodne z prawdą lub wprowadzać w błąd.
 2. Podszywanie się
  Strony, grupy i wydarzenia nie mogą podszywać się pod inną osobę lub fałszywie reprezentować marki, podmiotu lub osoby publicznej. W przypadku gdy strona, grupa lub wydarzenie są wykorzystywane do wyrażania poparcia lub zainteresowania marką, podmiotem lub osobą publiczną, musi zostać wyraźnie zaznaczone w nazwie lub opisie, że nie jest to oficjalne przedstawicielstwo.
 3. Hazard
  Strony, grupy i wydarzenia nie mogą umożliwiać ani promować internetowych gier hazardowych i zręcznościowych, w których stawką są prawdziwe pieniądze, oraz loterii internetowych bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.
 4. Niedokładnie oznaczone treści
  Strony, grupy i wydarzenia nie mogą niedokładnie oznaczać treści lub zachęcać do tego użytkowników.
 5. Zachęcanie
  Strony, grupy i wydarzenia nie mogą zachęcać ludzi do niewłaściwego korzystania z funkcji lub funkcjonalności GwiazdyHumoru.

Powiadamianie o wezwaniach do ujawnienia danych konta

Zgodnie z polityką GwiazdyHumoru, powiadamiamy użytkowników o wezwaniach do ujawnienia ich danych, zanim zostaną one udostępnione, przedstawiając kopię wezwania, chyba że jest to zabronione . Do wyjątków od uprzedniego powiadamiania zaliczają się okoliczności nadzwyczajne lub przynoszące efekt przeciwny do zamierzonego (na przykład sytuacje nadzwyczajne, włamanie na konto itp.). Gdy zabronione jest wcześniejsze powiadomienie Użytkownika, którego dotyczy wezwanie, możemy powiadomić go po ujawnieniu jego danych.

Wytyczne dotyczące egzekwowania prawa w zakresie poszukiwania danych klientów (na całym świecie)

Podobnie jak wszyscy dostawcy usług, GwiazdyHumoru jest prawnie zobowiązane do przekazania danych klientów, które przechowuje, gdy właściwe organy ścigania poinformują nas o toczącym się procesie prawnym. Poniższe wytyczne znajdują zastosowanie do wszystkich danych klientów przechowywanych przez GwiazdyHumoru.

Prawa GwiazdyHumoru

Wszelkie prawa, tytuły i udziały w Usługach (z wyłączeniem Treści dostarczanych przez użytkowników) są i pozostaną wyłączną własnością GwiazdyHumoru i jej licencjodawców. Usługi są chronione prawami autorskimi, znakami towarowymi i innymi prawami UE i innych krajów. Żadne z postanowień niniejszych Zasad i warunków użytkowania nie daje Użytkownikowi prawa do używania nazwy GwiazdyHumoru lub jakichkolwiek znaków towarowych, logo, nazw domen i innych charakterystycznych cech marki GwiazdyHumoru. Wszelkie przesyłane przez Użytkownika opinie, komentarze lub sugestie dotyczące GwiazdyHumoru lub Usług są całkowicie dobrowolne i będziemy mogli swobodnie korzystać z opinii, komentarzy lub sugestii, które uznamy za stosowne, bez żadnych zobowiązań wobec Użytkownika.

Zwolnienie od odpowiedzialności

Akceptując niniejsze Zasady i warunki użytkowania, Użytkownik zgadza się chronić i w inny sposób zabezpieczyć GwiazdyHumoru i jego urzędników, pracowników, pośredników, podmioty zależne, stowarzyszone i innych partnerów przed wszelkimi bezpośrednimi, pośrednimi, przypadkowymi, specjalnymi, wynikowymi lub przykładowymi szkodami wynikającymi z (i) korzystania przez Użytkownika z GwiazdyHumoru (ii) nieuprawnionego dostępu do lub zmiany komunikacji Użytkownika z lub za pośrednictwem GwiazdyHumoru lub (iii) wszelkich innych spraw dotyczących PWA. Wyłączną odpowiedzialność za transakcje biznesowe, które mogą powstać między użytkownikami w wyniku korzystania przez nich z GwiazdyHumoru, ponoszą zaangażowani użytkownicy, a my zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności za takie transakcje.

Użytkownik dokładnie rozumie i akceptuje, że nie ponosimy odpowiedzialności za żadne bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, specjalne, wynikowe lub przykładowe szkody, łącznie z między innymi szkodami utraty zysków, wartości firmy, możliwości korzystania, danych lub inne straty niematerialne (nawet jeśli poinformowaliśmy o możliwości zaistnienia takich szkód). Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe i wynikowe. Z uwagi na to niektóre z powyższych ograniczeń mogą nie dotyczyć danego użytkownika. W żadnym wypadku całkowita skumulowana odpowiedzialność firmy nie przekroczy 100 złotych (PLN).

Własność Strony inernetowej i Usług

Poza Treściami Użytkownika (których nie posiadamy i nie rościmy sobie do nich praw własności) posiadamy lub licencjonujemy wszelkie prawa, tytuły i udziały w (a) Stronie internetowej i Usługach, wraz z całym oprogramowaniem, tekstem, mediami i innymi treściami dostępnymi na Stronie internetowej i Usługach („Treści GwiazdyHumoru ”), oraz (b) znaki towarowe GwiazdyHumoru , loga, i elementy marki („Znaki”). Strona internetowa i Usługi, Treści GwiazdyHumoru  oraz Znaki są objęte ochroną na mocy prawa polskiego i międzynarodowego.

Inne postanowienia

W żadnym wypadku GwiazdyHumoru nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia lub awarie w świadczeniu usług spowodowane bezpośrednio lub pośrednio przez jakiekolwiek działania natury lub wynikające z innych okoliczności pozostających poza kontrolą GwiazdyHumoru.

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, wówczas postanowienie to zostanie uznane za odrębne od niniejszych Warunków i nie będzie miało wpływu na ważność ani wykonalność jakichkolwiek pozostałych postanowień.

Nieegzekwowanie przez GwiazdyHumoru jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków nie uniemożliwia GwiazdyHumoru egzekwowania takiego prawa lub postanowienia w przyszłości.

GwiazdyHumoru zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany niniejszych Warunków ze skutkiem od dnia opublikowania na Stronie internetowej zmienionych Zasad i warunków użytkowania, powiadamiając użytkownika o takiej zmianie. Dalsze korzystanie z Usług oznacza wiążącą akceptację Zasad i warunków użytkowania niniejszej Umowy, gdyż są one okresowo zmieniane, poprawiane i publikowane na Stronie internetowej. Możemy przenieść nasze prawa i obowiązki wynikające z niniejszych Warunków, między innymi w związku z fuzją, przejęciem, sprzedażą aktywów lub kapitału lub z mocy prawa.

Niniejsze Warunki podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem polskim, z wyłączeniem mocy jakichkolwiek przepisów i norm kolizyjnych.

Użytkownik akceptuje, że wszelkie działania o jakimkolwiek charakterze, wynikające z lub odnoszące się do niniejszych Warunków, Strony internetowej lub Usług, będą zgłaszane wyłącznie w sądach polskich. Użytkownik akceptuje i poddaje się osobistej jurysdykcji takich sądów dla celów wszelkich takich działań.

Polityka Prywatności

GwiazdyHumoru.pl gromadźi dane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, przetwarza je zgodnie z prawem i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.

GwiazdyHumoru.pl nie przetwarza szczególnych kategorii danych. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Administrator nie udostępnia danych żadnym nieuprawnionym do tego zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa odbiorcom.

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych możesz kontaktować się z nami.

W jakich celach są przetwarzane Twoje dane osobowe?

Za Twoją zgodą dane mogą być przetwarzane w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych.

Ponadto, Twoje dane mogą być także przetwarzane w celu dopasowania treści stron internetowych do Twoich zainteresowań, a także wykrywania botów i nadużyć oraz pomiarów statystycznych.

Przez jaki okres będą przechowywane Twoje dane osobowe?

Dane będą przetwarzane w celach marketingowych do momentu wycofania przez Ciebie zgody na takie przetwarzanie.

Twoje dane będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone oraz, w uzasadnionych wypadkach, po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji odpowiednich celów.

W zakresie dopasowania treści stron internetowych do Twoich zainteresowań, a także wykrywania botów i nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usługi, Twoje dane będą przetwarzane w tych celach do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych?

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celach marketingowych jest Twoja dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych, w tym na profilowanie (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – „RODO”).

W odniesieniu do świadczenia usług przez Gagmania.pl Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO (jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).

W celu dopasowania treści stron internetowych, serwisów, aplikacji i innych funkcjonalności do Twoich zainteresowań, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych, w tym w celu udziału w badaniach sieci Internet (badania Gemius/PBI/Google Analytics/Yandex/Alexa) Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes administratora).

Wymóg podania danych osobowych

Podanie danych osobowych w celach marketingowych, w tym na profilowanie oraz w celach analitycznych jest dobrowolne. W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostawianych przeze Ciebie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies – Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu.

Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, firmom badawczym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Twoje dane mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.

Przekazywane danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
 • prawo żądania sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

W zakresie w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

 • prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

Pliki cookies i inne technologie

KochamHumor.pl informuje, że używa na stronach internetowych technologii cookies (plików tekstowych) oraz innych technologii do rejestrowania informacji o stronach lub podstronach odwiedzanych przez użytkownika oraz jego aktywności.

Cookies to maleńkie porcje informacji, zapisywane przez przeglądarkę. Cookie NIE ma żadnego wpływu na oprogramowanie ani sprzęt. Pliki cookies są kojarzone wyłącznie z przeglądarką konkretnego urządzenia, bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika (użytkownik anonimowy). Są to informacje zapisywane przez serwer na urządzeniu użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z urządzeniem użytkownika.

Termin „inne technologie” odnosi się do min. sygnałów nawigacyjnych w sieci web, pikseli oraz anonimowych tagów sieci reklamowych.

Ponieważ reklamy i sygnały nawigacyjne sieci muszą być przekazywane do przeglądarki bezpośrednio z serwerów sieci reklamowych, sieci te mogą wyświetlać, edytować lub wprowadzać własne pliki cookie tak, jakby użytkownik prosił o stronę internetową z ich witryny.

W celu zapewnienia dopasowanej oferty oraz w celach niezbędnych do zawarcia lub wykonania umowy z użytkownikiem, a także w przypadku wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą, GwiazdyHumoru mogą stosować profilowanie, co oznacza formę przetwarzania, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do analizy lub prognoz dotyczących osobistych preferencji i zainteresowań. GwiazdyHumoru nie podejmują decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i istotnie wpływa na osobę, której dane dotyczą.

Rodzaje cookies

Uwierzytelnianie

Niezbędne pliki cookies – informacje umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, wykorzystywane do uwierzytelniania.

Bezpieczeństwo

Informacje służące do zapewnienia bezpieczeństwa w celu wsparcia mechanizmów zapobiegających nadużyciom w serwisach internetowych, w tym także wycieku danych.

Preferencje

Funkcjonalne pliki cookies – informacje umożliwiające zapamiętanie wybranych ustawień użytkownika, np. w zakresie języka lub regionu, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej, itp.

Wtyczki Społecznościowe

Informacje wspierające funkcje, zapewniające ważne informacje oraz treść zgodną z indywidualnymi potrzebami użytkownika, pochodzące z serwerów podmiotów prowadzących serwisy społecznościowe, np. Facebook, Youtube, Twitter.

Reklama

Informacje potrzebne w celu pokazania dopasowanej reklamy lub w celu uzyskania informacji o odwiedzinach witryn reklamodawców. W podobny sposób, nasi Zaufani Partnerzy mogą korzystać z plików cookie, aby ustalić skuteczność reklamy. Pliki cookie oraz inne technologie pozwalają skuteczniej podawać reklamy użytkownikom, jak również gromadzić zebrane audyty, badania i raporty dla reklamodawców.

W ramach usług reklamowych oprogramowanie Zaufanych Partnerów tworzy na urządzeniu użytkownika pliki cookie, które w połączeniu z informacjami zebranymi na innych stronach www mogą być wykorzystywane do personalizacji treści oraz reklam.

Profilowanie (w tym analityka)

Informacje o sposobie korzystania ze stron internetowych, które pozwalają dostosowywać reklamy do preferencji i zwyczajów użytkowników. Na podstawie tych informacji można tworzyć np. ogólne profile użytkowników (m.in. wiek, płeć, zainteresowania).

Pliki cookies związane z badaniami sieci Internet/ badaniami zachowań użytkowników

W ramach usług analitycznych oprogramowanie Zaufanych Partnerów uruchamia w urządzeniu użytkownika kod analityczny umożliwiający zbieranie danych i obserwację zachowania użytkowników oraz tworzy na urządzeniu użytkownika pliki cookie, które w połączeniu z informacjami zebranymi na innych stronach www mogą być wykorzystywane do personalizacji treści oraz reklam.

Jak można zarządzać plikami cookies

Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookie, możesz zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla Uwierzytelniania, Bezpieczeństwa i Preferencji, utrudni korzystanie ze stron internetowych, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z nich.

Większość przeglądarek umożliwia użytkownikom kontrolowanie plików cookie w ustawieniach preferencji. Użytkownicy powinni przeczytać politykę ochrony prywatności tych przeglądarek, aby poznać ich zasady korzystania z plików cookie. Ograniczenie możliwości ustawienia plików cookie może pogorszyć ogólną jakość korzystania ze stron internetowych.

Kontakt