Przejdź do treści

Brak Zaliczenia

Podziel się żartem:

Rozmowa w szpitalu:
– Naprawdę będzie mnie operował student? A jak mu się nie uda?
– To mu nie zaliczymy.

Podziel się żartem: