Przejdź do treści
Podziel się żartem:

Przychodzi baba do lekarza z czarnym językiem. Lekarz pyta:
– Co się pani stało?
– A, rozlałam pół litra na ulicy.

Podziel się żartem: