Przejdź do treści

Prawo i Porządek

Podziel się żartem:

Chuck Norris zaskarżył NBC o to, że nazwa Prawo i Porządek są zastrzeżonymi nazwami jego lewej i prawej nogi.

Podziel się żartem: